Odtah a likvidace autOdtah a likvidace aut
Chci likvidaci

Jak odhlásit auto z registru silničních vozidel?

7. 6. 2018 | Autor: Vladimír Matajs

Odhlásit auto z evidence vozidel je možné na několik způsobů a mohou vás k tomu vést různé důvody. Jedním z nich je, že jste váš automobil nechali ekologicky zlikvidovat.

Všechny možnosti jak odhlásit auto z registru uvádíme v tomto článku. U všech typů odhlášek jsou uvedené seznamy dokladů a potvrzení, které potřebujete mít k odhlášení na úřadě s sebou.

Mohlo by vás také zajímat

Kde můžete odhlášení vraku provést?

Odhlášky provádí magistráty nebo městské úřady tzv. "obcí s rozšířenou působností", které spravují některé záležitosti pro více obcí v okolí nebo pro nějaký územní obvod. Úřady těchto obcí vedou evidenci obyvatel, vydávají doklady, vydávají živnosti a také spravují evidenci aut, přesněji registr silničních vozidel.

Na městkých úřadech nebo magistrátech hledejte odbor dopravy a silničního hospodářství, případně oddělení evidence vozidel.

Obce s rozšířenou působností jsou všechna bývalá okresní města, ale kromě nich jsou obcemi s rozšířenou působností i některá další.

Seznam obcí s rozšířenou působností

Vaši spádovou oblast můžete najít podle tohoto seznamu obcí s rozšířenou působností dle krajů a okresů.

Trvalé vyřazení vozu z evidence - zánik vozidla

Po fyzickém zániku vozidla je možné trvale vůz odhlásit z evidence. Zánikem vozidla je myšleno jeho předání na ekologickou likvidaci nebo jeho zničení, například při dopravní nehodě.

K žádosti o trvalé odhlášení vozu z registru musíte doložit doklad o jeho ekologické likvidaci. Tento doklad má přesný název: Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků a vydávají je certifikované subjekty, které jsou pověřeny sběrem a likvidací vozidel a autovraků.

Pokud bylo vozidlo zničeno při dopravní nehodě, musíte k žádosti o tvralé vyřazení vozu z evidence přiložit potvrzení o zničení od Policie ČR.

Automobil tedy dnes už nejde trvale odhlásit z registru vozidel, pokud o jeho likvidaci nebo zničení neexistuje nějaký doklad. Pouze při trvalém odhlášení bezmotorových přípojných vozidel, přívěsů a karavanů se ekologická likvidace dokládá pouze čestným prohlášením.

Pokud automobil neexistuje, pak o tom musí existovat nějaký úřední záznam - potvrzení o převzetí vraku na ekologickou likvidaci nebo potvrzení o zničení od Policie ČR.

Žádost o trvalé odhlášení vozidla z evidence

Uložte si Formulář žádosti o trvalé odhlášení vozidla z evidence (668 kB) ve formě vyplnitelného PDF. Můžete formulář vyplnit v počítači a pak vytisknout, nebo si jej nejprve vytiskněte a vyplňte ručně.

Dokumenty k žádost o trvalé vyřazení vozu z registru

Žádost o trvalé vyřazení vozu z registru obsahuje následující dokumenty:

 1. Vyplněná Žádost o vyřazení vozidla z registru silničních vozidel
 2. Občanský průkaz, cizinci předkládají pas
 3. Plná moc na daný úkon, pokud auto neodhlašuje jeho majitel
 4. Malý technický průkaz, tzv. osvědčení o registraci vozidla
 5. Velký technický průkaz
 6. Doklad o ek. likvidaci vozu, tzv. Potvrzení o převzetí autovraku
 7. Registrační značky vozu (SPZ)

Auto v majetku firmy (právnické osoby) může odhlásit její jednatel, případně k tomu může zplnomocnit svého zaměstnance nebo nějakou jinou třetí osobu. Plná moc nemusí být úředně ověřená.

Při odhlašování aut v majetku firem nebo podnikatelů není nutné přikládat výpisy z obchodního rejstříku nebo kopie živnostenských listů. Údaje o majiteli, pokud je jím právnická osoba nebo podnikatel si úředníci zjistí sami.

Zánik vozidla, tedy jeho trvalé vyřazení z evidence provádí úřady zdarma. Jakoukoliv změnu by měl majitel auta hlásit úřadu do 10 dní. To se vztahuje i na zánik vozu a jeho trvalé vyřazení z evidence. Nenahlášením změny, tedy i neodhlášením zaniklého vozu z registru se vystavujete pokutě až 50.000 Kč.

Banner RIXO - Srovnejte si pojištění vozidel
Reklama - RIXO.CZ

Dočasné vyřazení vozu z evidence - depozit

Pokud auto z nějakého důvodu neprovozujete, ale nechcete se ho zbavit, můžete jej dočasně vyřadit z evidence uložením registračních značek auta do tzv. depozitu. Zjednodušeně řečeno, SPZky odmontujete z auta odnesete je na příslušný úřad.

V první fázi je možné auto vyřadit z evidence na 12 měsíců. Úřadu odevzdáte tabulky s registrační značkou auta. Rovněž do depozitu dáte malý technický průkaz (osvědčení o registraci) a do velkého technického průkazu vyznačí, že auto bylo dočasně zrušeno. Velký technický průkaz se v depozitu nenechává, máte jej po dobu depozitu u sebe.

Následně je možné zrušit povinné ručení a auto pak musí neprodleně zmizet z veřejné komunikace na soukromý pozemek.

Pokud auto bez značek necháte na ulici nebo na veřejně přístupném parkovišti, automaticky se jedná o vrak, který brzy neujde pozornosti policie a úřadů. Hrozí mu odtah a následná nedobrovolná likvidace. Auto musíte přesunout na soukromý pozemek a zabezpečit jej proti úniku provozních kapalin.

Po uplynutí 12 měsíců je možné podáním další žádosti dočasné vyřazení z registru prodloužit, a to až na dobu neurčitou. Úřadu musíte pravdivě sdělit adresu uskladněnní a účel využití vyřazeného automobilu.

Žádost o dočasné odhlášení vozidla z evidence

Uložte si Formulář žádosti o dočasné odhlášení vozidla z evidence (668 kB) ve formě vyplnitelného PDF. Můžete formulář vyplnit v počítači a pak vytisknout, nebo si jej nejprve vytiskněte a vyplňte ručně.

Dokumenty k žádost o dočasné vyřazení vozu z registru

Žádost o dočasné vyřazení vozu z registru obsahuje následující dokumenty:

 1. Vyplněná Žádost o vyřazení vozidla z registru silničních vozidel
 2. Občanský průkaz, cizinci předkládají pas
 3. Plnou moc na daný úkon, pokud auto neodhlašuje jeho majitel
 4. Velký technický průkaz vozu
 5. Malý technický průkaz (ne, pokud prodlužujete lhůtu depozitu)
 6. Registrační značky vozu (SPZ), pokud je nesete k uložení

Skutečnosti uvedené v žádosti o dočasné vyřazení (depozit) může přijít zkontrolovat příslušný odbor životního prostředí. Jedná se především o adresu a účel využití auta. Pokud odstavené auto nebo vrak ohrožuje životní prostředí, hrozí vám pokuta až 50.000 Kč.

Dočasné vyřazení automobilu z evidence je za správní poplatek 200 Kč. Prodloužení lhůty vyřazení po uplynutí prvních 12 měsíců je za správní poplatek 50 Kč. Jakékoliv změny je třeba hlásit úřadu do 10 dní, jinak vám opět hrozí pokuta až 50.000 Kč.

Po odhlášení nezapomeňte vypovědět povinné ručení

Pokud máte na auto sjednané povinné ručení a auto jste odhlásili z evidence, pak je dobré ještě vypovědět smlouvu na povinné ručení. Můžete totiž získat zbylé peníze z pojistky zpět. Výpověď se provádí tak, že po odhlášení zašlete kopii velkého technického průkazu svojí pojišťovně.

Do techhnického průkazu vozidla úředníci po odhlášení auta uvedou, že je auto trvale nebo dočasně vyřazeno z evidence. A na základě tohoto záznamu v TP pojišťovna smlouvu zruší a peníze Vám zašle zpět.

POZOR: nepojištěné auto může vyjít draho!

Pokud s automobilem nejezdíte a tudíž na auto nemáte sjednané povinné ručení, pak je třeba do 14 dní odevzdat registrační značky vozu do depozitu. Je tedy vaší povinností do dvou týdnů od ukončení pojištění auto dočasně vyřadit z evidence vozidel. Další podmínkou je, že auto bez SPZ nesmí zůstat na veřejné komunikaci.

Když toto ve stanovené lhůtě neuděláte, vystavujete se povinnosti platit denní sazbu poplatku do garančního fondu ČKP. Poplatek za osobní automobil může za rok činit až 34.000 Kč.

Zbavte se vraku snadno + odhlášení z evidence

Pro vrak (pojízdný i nepojízdný) dojedeme kamkoliv v ČR
Vaše auto odhlásíme z evidence vozidel automaticky a ZDARMA
Pokud má auto povinné ručení, pak ho u vaší pojišťovny vypovíme
Vyplňte formulář níže, zavoláme vám zpět pro domluvení termínu odtahu
Pámbu vám zaplať za každé sdílení
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram