Odtah a likvidace autOdtah a likvidace aut
Chci likvidaci

Jak co nejrychleji zrušit povinné ručení?

20. 5. 2019 | Autor: Vladimír Matajs

Každé silniční vozidlo, pokud stojí nebo je provozováno na pozemních komunikacích, musí mít podle zákona sjednané povinné ručení, celým názvem "pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla".

Pokud vaše auto, které byť jen parkuje na veřejné komunikaci nemá sjednané povinné ručení, hrozí vám jako majiteli vozu pokuta, a za dobu bez pojištění i placení poplatků do garančního fondu ČKP ve výši až 34.000 Kč ročně.

Povinné ručení můžete odhlásit pouze z několika důvodů, například proto, že jste auto prodali jinému majiteli, nebo jste vozidlo nechali ekologicky zlikvidovat. Na všechny důvody vypovězení se dále detailněji podíváme.

Mohlo by vás také zajímat

7 důvodů k vypovězení povinného ručení

  1. Konec pojistného období - můžete smlouvu vypovědět, aby se neobnovila na další pojistné období, například pokud chcete změnit pojišťovnu
  2. Ekologická likvidace vozidla - pokud auto odevzdáte na likvidaci a trvale jej odhlásíte z evidence, můžete vypovědět vypovědět povinné ručení
  3. Trvalé či dočasné vyřazení z evidence - pojistku na auto můžete zrušit, pokud dáváte značky do depozitu a auto odstraníte z komunikace, nebo pokud vozidlo vyvezete do zahraniční
  4. Změna vlastníka vozidla - když auto prodáte jinému majiteli, můžete pojistku zrušit. Nový majitel si musí na auto uzavřít pojistku novou
  5. Do jednoho měsíce od navýšení ceny pojistného ze strany pojišťovny - pokud s nově navrženou cenou nesouhlasíte, máte právo smlouvu vypovědět
  6. Do dvou měsíců po uzavření smlouvy - v rámci ochrany práv zákazníků můžete do dvou měsíců od uzavření nové smlouvy o povinném ručení tuto smlouvu beztrestně vypovědět
  7. Do třech měsíců od pojistné události - v podstatě bez udání důvodu máte právo povinné ručení vypovědět ve tříměsíční lhůtě od havárie, kterou jste způsobili
Banner RIXO - Srovnejte si pojištění vozidel
Reklama - RIXO.CZ

U jaké pojišťovny máte povinné ručení?

Může se stát, že neznáte pojišťovnu, u které máte povinné ručení sjednané. Prostě jste to mohli zapomenout, nebo pojistku mohl sjednávat někdo jiný například u dědictví. Zjistit pojišťovnu není složité. Pokud máte pojistnou smlouvu, pojišťovna je samozřejmě uvedena tam, kromě toho existují ještě dvě cesty.

Název pojistitele můžete zjistit z tzv. zelené karty, kterou máte povinnost vozit s sebou ve vozidle. Je pravděpodobné, že ji v autě někde najdete společně s osvědčením o registraci vozidla, nebo-li malým technickým průkazem. Zjistit pojišťovnu libovolného vozidla podle jeho registrační značky můžete na stránkách České kanceláře pojistitelů. V této databázi lze najít, jakou pojišťovnu mělo vozidlo provozované v ČR i kdykoliv v minulosti.

Jak bleskově odhlásit povinné ručení?

Zánik pojištění se řídí § 12 zákona č.168/1999 Sb, Zákonem o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.

Smlouvu o povinném ručení můžete pojišťovně vypovědět pouze písemně, což lze provést osobně na pobočce, zasláním dopisu nebo zasláním e-mailu s příslušnými přílohami.

Text výpovědi

Text výpovědi by měl znít: "Vypovídám smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla číslo: XXXXXXXX, která byla uzavřena na vozidlo RZ: 1A0 XXXX, VIN: XXXXXXXXXX". Pokud neznáte číslo smlouvy, identifikujte auto alespoň podle registrační značky a VIN. Výpověď musí být opatřena hlavičkou se jménem a identifikačními údaji pojistníka - osoby, která smlouvu s pojišťovnou uzavřela.

Můžete do výpovědi smlouvy uvést i datum, ke kterému má pojišťovna smlouvu ukončit. Pro většinu případů je dnem zrušení smlouvy automaticky okamžik, kdy pojišťovna přijme vaši výpověď. U ekologických likvidací je rozhodným datumem vyřazení z evidence vozidel.

Připravte si tyto dokumenty

Pokud výpověď povinného ručení nevyřizuje majitel vozidla, pak by výpověď smlouvy měla obsahovat i zplnomocnění k danému úkonu. Plná moc nemusí být notářsky ověřená.

Pokud se jedná o zrušení pojistky z důvodu prodeje automobilu, pak přílohou výpovědi musí být kopie kupní smlouvy. Změnu majitele můžete doložit také kopií velkého technického průkazu s vyznačením nového majitele.

Pokud je auto dočasně vyřazené z evidence (depozit) nebo trvale vyřazené z evidence poté, co prošlo ekologickou likvidací vozidel, musíte přiložit i kopii velkého technického průkazu. V něm musí být uvedený záznam o odhlášení vozidla, u zaniklých vozidel bude nápis ZRUŠENO.

Kopie dokumentů pro zaslání pojišťovně můžete vyhotovit i tak, že je jednoduše vyfotíte mobilem.

Nebo to celé nechte na nás

V případě ekologických likvidací vozidel našim klientům poskytujeme služby odhlášení z registru vozidel a zrušení povinného ručení jako automatickou součást celého balíčku.

Zbavte se vraku snadno + odhlášení z evidence

Pro vrak (pojízdný i nepojízdný) dojedeme kamkoliv v ČR
Vaše auto odhlásíme z evidence vozidel automaticky a ZDARMA
Pokud má auto povinné ručení, pak ho u vaší pojišťovny vypovíme
Vyplňte formulář níže, zavoláme vám zpět pro domluvení termínu odtahu
Pámbu vám zaplať za každé sdílení
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram