Odtah a likvidace autOdtah a likvidace aut
Chci likvidaci

Jak probíhá ekologická likvidace vozidel?

5. 8. 2019 | Autor: Vladimír Matajs

Zrušit auto formou jeho ekologické likvidace je dnes až legračně jednoduché. Obnáší to jeden telefonát našemu kolegovi Vaňkovi na telefonní číslo 731 650 000, nebo vyplňte jednoduchý kontaktní formulář. Fungujeme po celé České republice.

Odtah autovraku na ekologickou likvidaci a samotné sešrotování auta je zcela zdarma. U nás máte navíc zdarma i odhlášení auta z evidence vozidel a zrušení povinného ručení. O provedení likvidace příslušné licencované zařízení vydá potvrzení. Toto potvrzení buďto zašleme vám, nebo jej použijeme (odevzdáme) při odhlašování vozidla z registru, tzv. zániku vozidla.

Před ekologickou likvidací si připravte:

Technický průkaz likvidovaného vozidla - lidově nazývaný jako velký technický průkaz

Vyplněnou a podepsanou plnou moc - podpis na zplnomocnění k ekologické likvidaci vozidla nemusí být úředně ověřený. Plnou moc smí podepsat pouze majitel vozu uvedený v TP.

Malý technický průkaz a registrační značky vozu nejsou pro likvidaci ani pro odhlášení nezbytné. Pokud však nemáte k dispozici ani velký technický průkaz, pak auto můžeme zlikvidovat, avšak nebudeme schopni pro vás auto odhlásit.

Mohlo by vás také zajímat

Kdo platí ekologickou likvidaci aut?

Pokud odevzdáváte kompletní automobil, tedy včetně všech podstatných součástí, je pro vás likvidace zdarma. Ale odtah a ekologická likvidace samozřejmě něco stojí. Jak je tedy možné, že máte jako klient likvidaci zdarma?

Náklady na odtah a zrušení automobilu jsou financovány z výnosů z prodeje druhotných surovin získaných z vraku. Dokud bude cena šrotu příznivá, bude ekologická likvidace zdarma. Do systému zařízení provádějících rozebírání vraků také přispívá stát formou dotací.

POZOR: Za nekompletní auto zaplatíte poplatek

Kompletní automobil znamená, že má karosérii vybavenou identifikačním číslem vozidla VIN, včetně dveří, blatníků a kapot. Dále autu nesmí chybět baterie, hnací a převodový mechanismus, katalyzátor, nápravy s koly, motor vybavený identifikačním číslem, elektroinstalace, včetně ovládacích prvků, bezpečnostních prvků a řídící jednotky.

Pokud auto není kompletní, tak to pro zpracovatele vraku znamená nižší výnosy z druhotných surovin. Tuto ztrátu může provozovatel zařízení na zpracování autovraků chtít kompenzovat formou poplatku, jehož výše není žádným zákonem stanovena. Závisí tedy na dohodě mezi zpracovatelem a majitelem auta.

Pokud autu chybí motor, pak by provozovatel zařízení na ekologickou likvidaci neměl auto vůbec přijmout a zlikvidovat, resp. vystavit potvrzení o likvidaci. Pokud auto bez motoru ekologicky nezlikvidujete, pak jej ani neodhlásíte z evidence vozidel. Na toto velký pozor!

Banner RIXO - Srovnejte si pojištění vozidel
Reklama - RIXO.CZ

Ekologická likvidace vozidla rozebráním

Po odevzdání vozidla do likvidace dojde k vyjmutí a odřezání snadno odmontovatelných a relativně cenných součástí, nebo součástí obsahují nebezpečné látky, například autobaterie a katalyzátor. Technici dále deaktivují airbagy a v dalším kroku z auta odborně vypustí všechny provozní kapaliny:

 • Provrtání nádrže a odsátí paliva z palivového systému
 • Vypuštění brzdového systému
 • Vypuštění motorového oleje a oleje z převodovky
 • Vypuštění oleje ze servomotorů řízení
 • Vypuštění hydraulických olejů ze systému pérování a tlumičů
 • Vypuštění chladících kapalin a nemrznoucích směsí, včetně ostřikovačů
 • Demontáž olejového a palivového filtru

Po vypuštění a odsátí všech kapalin se všechny otvory zaslepí, aby z nich kapalina dále neodkapávala a nekontaminovala okolí. V následujícím kroku jsou z vraku odmontována kola, vyříznuta všechna skla a odmontována světla. Zdemontují se všechny motorky, serva, startér a kabeláž s elektroinstalací.

Z vraku se dále odmontuje interier (sedačky, palubní deska) a odřežou nebo odštípou se větší separovatelné kusy karosérie jako jsou dveře, kapota a chladič. Nakonec se odmontuje výfukové ústrojí, nápravy a hnací agregát.

Všechny suroviny jsou rozděleny dle materiálů na dvě kategorie, recyklovatelné separované druhotné suroviny lze zpeněžit, co zrecyklovat nejde, to je třeba odevzdat k dalšímu zpracování, do spalovny nebo k uložení na skládku, za což je naopak nutné zaplatit.

Zbytkem po demontáži je holá karosérie, která se slisuje nebo rozdrtí v tzv. šrédru a pošle na recyklaci do hutí k dalšímu využití.

Ekologická likvidace vozidla rozdrcením

Ruční rozebírání autovraků je poměrně pracný, časově náročný a drahý proces. Proto je zde alternativa, při které jsou ruční práce spojené s rozebíráním autovraků omezené na nezbytné minimum.

Jednotlivé suroviny mohou být z vraku získány tak, že se částečně odstrojený automobil rozdrtí na tzv. frakce, které se následně separují na jednotlivé recyklovatelné a nerecyklovatelné materiály.

Rozdrcení vraku probíhá v tzv. šrédrech, což jsou obří kladivové drtiče, které jsou schopné zpracovat v několika krocích najednou celé osobní auto.

Před rozdrcením ve šrédru je nutné z vraku odstranit součásti, které obsahují nebezpečné odpady:

 • Provozní kapaliny a zbytky paliva
 • Autobaterie
 • Katalyzátor
 • Airbagy
 • Pneumatiky
 • Součástky obsahující barevné kovy
 • Skla a skleněné součásti
 • Součásti obsahující rtuť a azbest
 • Velké plastové díly jako nárazníky

Po rozdrcení se získané frakce dále separují, například v bubnovém elektromagnetu se oddělí železné a neželezné materiály. Získaná drť se rozdělí na recyklovatelné (zpravidla zpeněžitelné) a nerecyklovatelné.

Získané druhotné suroviny v podobě drobných frakcí se slisují a pošlou na další zpracování. Vše, co se zrecyklovat nedá putuje do spalovny nebo na skládku.

Recyklace autovraků na 85%

Výrobci automobilů mají dle příslušné evropské směrnice povinnost konstruovat nové vozy tak, aby bylo možné materiály z jejich ekologické likvidace znovuvyužít z 95% a zrecyklovat z 85%. U starších vozů je dosahován podíl 85% znovuvyužití a 80% recyklace.

Zbavte se vraku snadno + odhlášení z evidence

Pro vrak (pojízdný i nepojízdný) dojedeme kamkoliv v ČR
Vaše auto odhlásíme z evidence vozidel automaticky a ZDARMA
Pokud má auto povinné ručení, pak ho u vaší pojišťovny vypovíme
Vyplňte formulář níže, zavoláme vám zpět pro domluvení termínu odtahu
Pámbu vám zaplať za každé sdílení
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram