Odtah a likvidace autOdtah a likvidace aut
Chci likvidaci

Ekologická likvidace - často kladené dotazy

Musím své staré auto nechat ekologicky zlikvidovat?

Ano, povinná ekologická likvidace autovraků je nařízena zákonem č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech. Povinnosti majitelů vozů při jejich likvidaci jsou popsány v §37 tohoto zákona. Jinou legální možnost zániku auta, než předání autovraku k ekologické likvidaci zákon nepřipouští. Auto může dále "papírově" zaniknout pouze odcizením nebo zničením při havárii. Avšak i pro obě tyto varianty je nutné zajistit si příslušný doklad, například od Policie ČR.

Mohu si nechat auto na náhradní díly?

Tuto možnost nepřipouští Zákon o odpadech. Majitel vozu by před jeho zlikvidováním neměl z auta odstraňovat jeho podstatné části. Podstatnou částí se rozumí karosérie autovraku vybavená identifikačním číslem vozidla, včetně, a blatníků a kapot. Dále motor vybavený identifikačním číslem a hnací mechanizmus, nápravy s koly, elektroinstalace včetně ovládacích a bezpečnostních prvků, řídící jednotka a katalyzátor.

Je ekologická likvidace vozidel skutečně zdarma?

Vystavení potvrzení o ekologické likvidaci je zdarma, pokud je splněna podmínka, že odevzdáváte kompletní auto, kterému nechybí žádné podstatné části, tzn. karoserie, motor, hnací ústrojí, výfukové ústrojí a nápravy s koly. Služby spojené s odtažením vozu také mohou být zpoplatněny.

Musí být likvidované auto pojízdné?

Autovrak nemusí být pojízdný, neměly by mu však chybět žádné podstatné součásti. Auto by mělo mít všechny součásti karoserie, motor a hnací soustavu, elektroniku, řídící prvky, nápravy s koly, baterii a katalyzátor. Pokud nějaká součást vraku chybí, může zpracovatel vraku požadovat finanční kompenzaci.

Je možné odhlásit auto bez ekologické likvidace?

Trvalé vyřazení vozidla z evidence není možné bez potvrzení o přijetí autovraku do ekologické likvidace. Pokud jste staré auto prodali nebo rozebrali na náhradní díly, pak již auto nikdy trvale neodhlásíte. Můžete auto odhlásit alespoň dočasně do tzv. depozitu a čekat, co stát v budoucnu pro tyto "věčné" depozity vymyslí.

Mohu získat potvrzení o likvidaci jen karosérie bez motoru?

Nikoliv. Vozidlo by mělo jít na ekologickou likvidaci kompletní, aby nehrozilo, že provozovatel likvidace bude požadovat za vydání potvrzení poplatek, jehož výše navíc není nijak specifikována. Pokud není automobil kompletní, pak platí, že musí mít minimálně karosérii se sériovým číslem VIN a motor. Pokud odevzdáte jenom karosérii bez motoru, nezískáte potvrzení o ekologické likvidaci vozidla nutnou pro jeho trvalé odhlášení.

Co je potřeba k trvalému vyřazení vozu z evidence?

Po ekologické likvidaci je nutné ještě natrvalo vymazat auto z registru silničních vozidel z důvodu jeho zániku. K tomuto úkonu budete potřebovat následující doklady:

  1. Občanský průkaz žadatele, cizinci předkládají pas
  2. Plnou moc na daný úkon, pokud auto neodhlašuje jeho majitel
  3. Velký technický průkaz
  4. Malý technický průkaz, tzv. osvědčení o registraci vozidla
  5. Doklad o ek. likvidaci vozu, tzv. Potvrzení o převzetí autovraku
  6. Registrační značky vozu (SPZ)

Pokud je majitelem vyřazovaného vozu právnická osoba, pak za tuto osobu jedná jednatel nebo jím zmocněná osoba.

Na jak dlouho mohu dát auto do depozitu?

Do tzv. depozitu se ukládají registrační značky malý technický průkaz. Nejprve je to na dobu 12 měsíců. Poté je nutné úřadu upřesnit místo a účel využití vozidla a doba uložení SPZ v depozitu se tím prodlouží na dobu neurčitou. Maximální doba depozitu není zákonem nijak omezena a depozit je bez pravidelného poplatku. Zatím.

Jak auto v depozitu zanikne?

Setkáváme se mylným názorem našich klientů, že uložením RZ do depozitu auto automaticky po nějaké době automaticky zanikne. Depozit je pouze dočasné vyřazení vozu z evidence, kdy auto není v provozu, ale stále je oficiálně registrované. Jedinou výhodou depozitu je skutečnost, že na takové auto nemusíte platit povinné ručení. Pokud chcete auto trvale odhlásit z registru silničních vozidel, tak to je možné pouze po provedení ekologické likvidace vozu. Na úřad pak stačí donést potvrzení o likvidaci a velký technický průkaz a auto se z dočasného vyřazení z provozu převede na trvalé vyřazení.

Banner RIXO - Srovnejte si pojištění vozidel
Reklama - RIXO.CZ

Jak se odhlašuje povinné ručení?

Povinné ručení je možné zrušit až po provedení ekologické likvidace vozidla a jeho trvalém odhlášení z evidence. Příslušný úřad do velkého technického průkazu zapíše datum zániku vozidla, opatří jej razítkem ZRUŠENO a ustřihne roh dokumentu. Velký technický průkaz se záznamem o zániku stačí ofotit nebo vyfotit mobilem a poslat e-mailem na vaší pojišťovnu. Pokud rušíte pojistku za někoho jiného, potřebujete k tomu neověřenou plnou moc, její kopii přiložte také k e-mailu pro pojišťovnu.

Co je ČKP a jak zjistit pojišťovnu podle SPZ?

ČKP je zkratka pro Česká kancelář pojistitelů a jedná se o profesní sdružení pojišťoven, které v České republice poskytují povinné ručení (pojištění odpovědnosti z provozu vozidla). ČKP spravuje garanční fond, fond zábrany škod a provozuje Linku pomoci řidičům 1224. ČKP vybírá a vymáhá příspěvky od 30 Kč/den do garančního fondu, který mají povinnost platit majitelé všech aut, která nejsou dočasně nebo trvale vyřazené z registru a zároveň nemají sjednané povinné ručení. ČKP také spravuje databázi, ve které můžete podle SPZ vozu zjistit, zda je dané auto pojištěné a u koho.

Co mi hrozí, pokud moje auto nemá povinné ručení?

Od 1.1.2018 se vrátily nechvalně známé poplatky do garančního fondu, který spravuje ČKP. Poplatky nehrozí, pokud máte na vůz sjednané povinné ručení. Pokud s autem nejezdíte a tudíž nechcete platit pojištění, MUSÍ být vůz dočasně vyřazen z evidence. To znamená, že se registrační značky vozu a malý technický průkaz uloží do tzv. depozitu. Pokud nemáte auto pojištěné a není vyřazené z evidence, pak vám automaticky vzniká povinnost platit denní sazbu poplatku do garančního fondu. Poplatek se určuje podle zdvihového objemu válců (u aut se spalovacím motorem) nebo podle výkonu u elektromobilů. Poplatek je v rozsahu 30 Kč/den až do 93 Kč/den. Za rok může součet poplatků činit až 34.000 Kč.

Zbavte se vraku snadno + odhlášení z evidence

Pro vrak (pojízdný i nepojízdný) dojedeme kamkoliv v ČR
Vaše auto odhlásíme z evidence vozidel automaticky a ZDARMA
Pokud má auto povinné ručení, pak ho u vaší pojišťovny vypovíme
Vyplňte formulář níže, zavoláme vám zpět pro domluvení termínu odtahu
Pámbu vám zaplať za každé sdílení
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram